Header

Tagfelvétel

Belépés a Belépési nyilatkozat kitöltésével és az éves tagdíj 1.000 –  (egyezer) Ft. egyidejű befizetésével.

Belépési nyilatkozat

 

Alulírott a XIII. Kerületi LokálpatriótákEgyesülete alapszabályát elfogadom, és tagjai sorába belépek.

 

Név:                                                                                          Anyja neve:

Lakcím :                                                                                   Szig. szám:

Személyi szám:                                                                      Szül. hely.:

Tel.:                                                                                           E-mail:

 

Budapest, 2012. ………………hó. … nap.

 

………………………………..
aláírás

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

1……………………………..                                                                                2……………………………..
Név                                                                                                                        Név

……………………………..                                                                                  ………………………………
Lakcím                                                                                                                  Lakcím

……………………………..                                                                                   ……………………………….
Szig.szám                                                                                                             Szig.szám

 

 

A belépési nyilatkozatot a XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesületének Elnöksége elfogadta.

 

Budapest, 2012. ………………hó. … nap.

 

Horváth András
Elnök